Forskjellige typer seilsport

Det finnes mange forskjellige typer av seilsport og kappseiling med varierte konkurranseelementer. Variasjonene er stor, fra havseiling på åpent hav, eller seiling inne i skjærgården. Det skilles også mellom båter som byr på overnattingsrom, eller båter som hovedsaklig er til for dagsutflukter eller rene konkurranser. Størrelsen på båtene er også et viktig element, og ved større regatta med blandet felt, er det vanlig å bruke handy cap-regler for å fordele poengene mellom forskjellige båttyper.

Det internasjonale seilforbundet har i dag medlemmer fra 120 land, og organiserer tevlinger mellom 95 forskjellige båtklasser.

Baneseiling

Baneseiling er konkurranser innenfor merkede områder for en konkurranse. Vanligvis brukes kryss og lens for å markere banen, Men det finnes også triangelbaner, de olympiske, så vel som at man legger en rute langs faste sjømerker, som brukes for rundingene.

Her er det som regel snakk om kortere avstander som kan tilbakelegges i løpet av få timer, eller bare minutter.

Lengre regatta

Det finnes også konkurranser som går over lengre avstander, hvor det er vanlig at hele konkurransen kan ta opp til en uke. Da brukes gjerne et fast sjømerke som en post, men målområdene ligger gjerne i en havn, hvor man også får tiden målt.

Havseilas over åpent hav

Havseilas over lange strekninger med åpent hav, er igjen en annen kategori enn seiling med lystbåter, men også dette holdes ved hevd, i og med at det finnes en del fullriggere som fungerer som skoleskip den dag i dag. Det finnes for eksempel konkurranser hvor deltakerne seiler fra England til USA.

Seilsporten har en lang historie

Seilsporten slik vi fortsatt kjenner den i dag, oppstod i Nederlandene på 1600-tallet, hvor jaktbåter, jachter eller yachter begynte å konkurrere mot hverandre. Disse små raske båtene var egentlig krigsfartøy som ble brukt for å plyndre motstanderes skip, men konkurransen oppstod som en øvelse i dyktighet for de forskjellige kapteinene på samme side. Når båtene ikke var i kamp ble de brukt som lystbåter av de som eide dem.

Sportsformen ble tatt med til England da den landflyktige Karl II. av England vendte tilbake til England i 1660. Her er man deretter også ganske tidlig ute med å skape seilforeninger som styrer konkurransene. Til sammenlikning ligger Kungliga Svenska Segelsällskapet over hundre år etter de første engelske klubbene.