Seiling i Norge

Seiling er i dag en deilig hobby, hvor man bruker vindkraften for å komme seg frem over vannet. I Norge organiseres sporten av Norges Seilforbund , som er særforbundet for seiling, innen for de større rammene til Norges Idrettsforbund, som igjen plasserer sporten inn under den olympiske og paralympiske komité. I tillegg til å være tilsluttet idrettsforbundet og den Olympiske Komiteen, er forbundet også knyttet til det Skandinaviske Seilforbund, Europeiske Seilings-føderasjon (Eurosaf), så vel som det Internasjonale forbundet for handikappet sailing og World Sailing, også kjent som ISAF. I dag er det Tor Møinichen som er forbundets president.

Fra starten i 1860, ble den første seilforeningen kalt den Kongelige Norske Seilforening. Denne foreningen fungerte som et landsforbund, frem til Norges Seilforbund ble stiftet i 1970. Harald V, den gang han fortsatt var kronprins, var forbundets første formann.

Forskjellige båttyper som er vanlige i Norge

Innenfor de forskjellige forbundene er det store forskjeller på hvor mange som er med, og på hvilke båter og skip som brukes, men en ting har de alle til felles. -Nybegynnerbåten er optimistjolla. De feste unge som vil begynne å prøve seg, plasseres som regel i en jolle, fordi det er der man kan gjøre minst farlige feil, samtidig som det er de båtene som det er enklest å styre, og å lære seg hva som fungerer. I hovedsak legger man her grunnlaget ved å lære seg de viktigste prinsippene innen seiling, og for hvordan man tolker sjøen, været og vinden. Optimistjolla er en enkeltmanns-båt, men det finnes også tomannsjoller som RS Feva. Disse brukes vanligvis til seilerne er rundt 15 år gamle, hvor det så blir mulig å få et par fot ekstra. Det som da står for tur er båter som Zoom 8, Europajolle eller Laser, om man ønsker å fortsette singellivet, eller en 29-er for den som ønsker å gå videre med en dobbel. Dette er alle båtklasser som brukes i Norges-cupene, som er en rekke med regatta som holdes over hele landet. Det sammenlagte resultatet fra disse regatta er det som gir grunnlaget for uttak til internasjonale mesterskap og regatta, som VM, EM eller det Nordiske Mesterskapet for Juniorer (JNoM).

Seiling som fritidsaktivitet er i tilbakegang

Ferre og ferre er i dag interesserte i seiling, og de som er det bruker mindre tid på seilingen. Også sjøvettet er minkende, mye fordi vi ikke i dag lever like tett på elementene, mye fordi teknologien er blitt bedre. Mange som kjøper større båter i dag har mindre peiling på båtlivet, og foretrekker derfor enkle motorbåter. Dertil er de også blitt dårligere til å holde orden på dem også.

Seiling er en fin fritidsaktivitet som gir oss muligheten til å nyte friheten på havet, men det krever en del forkunnskaper.